การใช้ลิงค์ และจัดเตรียมไฟล์

ปุ่ม ลิงค์ภายใน


การวาง "ลิงค์" เพื่อให้ผู้อ่าน ติดตามอ่านเรื่องต่อไป

ลิงค์ 4 ประเภท ใน SimpleDiffererent

1.ลิงค์ภายใน

สำหรับลิงค์ไปหน้าอื่นในเว็บไซต์เดียวกัน  เพื่อให้ผู้เข้าชม ติดตามบทความที่เกี่ยวข้อง หรือบทความต่อไปได้สะดวกขึ้น เมื่อคลิกสร้างลิงค์ภายใน ให้คุณเลือกหน้า ที่ต้องการลิงค์ไป


การใส่ ลิงค์ภายใน ทำได้โดย เลือกข้อความที่คุณต้องการทำลิงค์ จากนั้นคลิกปุ่ม "ลิงค์ภายใน" แล้วเลือกหน้า ที่ต้องการลิงค์ไป


การสร้างลิงค์ควรใช้คำที่กล่าวถึง เนื้อหาที่ต้องการลิงค์ไป
ดูเพิ่มเติม ควรใช้ลิงค์ภายในเมื่อใด และที่ไหนจึงเหมาะสม ที่นี่


ปุ่ม ลิงค์ภายนอก


2. ลิงค์ภายนอก

ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น ใช้เมื่อเนื้อหาในหน้านั้นๆ กำลังกล่าวถึงอีกเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บไซต์คุณมากนัก ซึ่งสามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่กล่าวถึงเนื้อหานั้นได้โดยตรง เช่น เมื่อเว็บไซต์คุณขายนาฬิกาข้อมือแฟชั่น แต่เนื้อหาคุณบางส่วนเกี่ยวข้องกับนาฬิกาแขวน คุณอาจทำลิงค์ เพื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ขายนาฬิกาแขวนโดยตรง เป็นต้น

สร้างลิงค์โดย เลือกข้อความที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม"ลิงค์ภายนอก"
จากนั้นกรอกชื่อเว็บไซต์ คลิก "ตกลง" เป็นอันเสร็จสิ้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีเลือกใช้คำ ให้ตรงกับลิงค์

ปุ่ม ลิงค์อีเมล์


3. ลิงค์อีเมล์

เป็นลิงค์สำหรับให้ผู้เข้าชมส่งอีเมล์ถึงคุณได้ เป็นอีกทางนอกเหนือจากการใช้หน้าติดต่อ โดยเมื่อคลิกที่ลิงค์อีเมล์ คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมก็จะเปิดหน้าผู้ให้บริการทางอีเมล์(gmail yahoo hotmail และอื่นๆ) พร้อมจะส่งเมล์ถึงเจ้าของเว็บไซต์ทันที


การสร้างลิงค์อีเมล์นี้ จะใช้ในกรณีที่คุณมีหลายอีเมล์ หลายแผนก และต้องการให้ผู้เข้าชมติดต่อแผนกต่างๆ ตามอีเมล์ที่ระบุลงไป อีเมล์ที่ระบุนี้ไม่ควรเป็นอีเมล์เดียวกันกับ อีเมล์หน้า ติดต่อ เพื่อป้องกันสแปม ควรใช้หน้าติดต่อแทน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หน้าติดต่อ

ปุ่ม ลิงค์ดาวน์โหลด


4. ลิงค์ดาวน์โหลด

ใช้ลิงค์นี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้เข้าชม ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น เอกสาร รูปภาพ เพลง และอื่นๆ จากเว็บไซต์ของคุณ  สร้างลิงค์โดย เลือกข้อความที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม"ลิงค์ดาวน์โหลด" จากนั้นกรอกที่อยู่ไฟล์ แล้วคลิก "ตกลง" เป็นอันเสร็จสิ้น


หมายเหตุ: การแบ่งปันไฟล์เพื่อการดาวน์โหลดนั้น คุณจำเป็นต้องเข้าฝากไฟล์ในเว็บฝากไฟล์ที่มีอยู่ทั่วไป ซึ่งเราขอแนะนำ http://minus.com เพราะคุณสามารถใช้งานได้ฟรี และฝากไฟล์ใหญ่ๆได้หากสมัครสมาชิก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดเตรียมไฟล์ เพื่อการดาวน์โหลด ที่นี่