รูปแบบหน้า และการใช้งาน

เมื่อคลิกปุ่ม"เพิ่มหน้า" ด้านซ้ายมือ ในโหมดสร้าง คุณจะเห็นรูปแบบหน้า ที่แตกต่างกันให้เลือก ดังนี้

เมื่อคลิก "เพิ่มหน้า"

หน้า ทั่วไป: 

สามารถเขียนบทความทั่วไป เพิ่มรูปประกอบการอธิบายเนื้อหา 

สร้างได้สูงสุด 7 บล็อก

อ่าน การใช้ภาพ และบทความในเว็บไซต์


หน้า แกลอรี่ :

ใช้เมื่อต้องการแสดงภาพ ใส่ภาพได้ทั้งหมด 12 ภาพ ภาพจะดูมีขนาดเล็ก  แต่เมื่อคุณคลิกที่ภาพ เพื่อเข้าชม ภาพจะขยายเป็นภาพใหญ่  หน้าแกลอรี่สามารถสร้างเพิ่มได้อีก 2 บล็อก


หน้า บล็อกบันทึก:

ใช้สำหรับเขียนบทความทั่วไป โดยจะแสดงวัน และเวลาที่คุณได้เขียนข้อความไว้ สร้างได้สูงสุด 5 บล็อคต่อวัน

ช่องเว้นระยะ : 

ใช้สำหรับขั้น หรือแบ่งหัวข้อหลักไม่ให้ติดกันจนเกินไป ทำให้อ่านง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Starter หรือ Pro ก็สามารถเพิ่มช่องเว้นระยะได้ไม่จำกัด


ติดต่อ:

ใช้สำหรับผู้เข้าชมติดต่อคุณ เมื่อผู้เข้าชมกรอกข้อความติดต่อคุณในหน้าเว็บนี้  ข้อความจะถูกส่งไปที่ อีเมล์ที่คุณกรอกใน SimpleDifferent โดยตรง ระบบจะไม่ แสดงอีเมล์คุณให้ผู้เข้าชมเห็น และจะมีการทดสอบก่อนส่งข้อความของผู้เข้าชม เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้เข้าชมจริงไม่ใช่สแปม สร้างเพิ่มได้อีก 2 บล็อค  สามารถตั้งค่าอีเมล์ที่ "ตั้งค่าส่วนตัว"

ลิงค์:

สามารถเพิ่มลิงค์ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน้า หรือเลือกใส่ลิงค์เพื่อเชื่อมไปเว็บไซต์อื่น โดยใช้ปุ่ม"ลิงค์" ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ สามารถใส่ลิงค์ได้มากกว่า 30 ลิงค์ และสร้างเพิ่มได้อีก 2 บล็อค การใส่ลิงค์มีส่วนช่วยให้ Google เข้าถึงเว็บคุณมากยิ่งขึ้น เพราะลิงค์ เสมือนเป็นการยืนยันข้อมูล และ เพิ่มทางเลือกให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ