บัญชีผู้ใช้ SimpleDifferent คุณ

ผู้ใช้ SimpleDifferent ทุกคน เริ่มต้นจาก แพคเกจ Starter ทั้งสิ้น


โดย 1 บัญชีผู้ใช้สามารถสร้างได้ 7 เว็บไซต์ และสามารถอัพเกรดเป็น Pro ได้เมื่อคุณต้องการ วิธีนี้สะดวกต่อการจัดการเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณ ในบัญชีผู้ใช้เดียว โดยที่ คุณไม่จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน มากกว่า 1 รหัส หรือ มีอีเมล์ หลายอีเมล์ให้วุ่นวาย  หากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์เพิ่ม เพียงเข้าที่ "ตั้งค่าส่วนตัว" เลือก"สร้างเว็บไซต์เพิ่ม"
อย่าลืมว่า คุณสามารถเปลี่ยนทุก Starter เป็น Pro ได้ และเนื้อหาเว็บไซต์จะไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยน คือ คุณจะได้ใช้เครื่องมือสร้างเว็บแบบเฉพาะผู้ใช้ Pro เท่านั้น


การให้ข้อมูลติดต่อ กับ SimpleDifferent

เป็นเรื่องดี ที่คุณให้ข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องเมื่อเริ่มเปิดบัญชีผู้ใช้ เพราะเมื่อ SimpleDifferent ต้องการติดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์คุณ เราจะติดต่อคุณทางอีเมล์ที่คุณกรอก หากคุณเปลี่ยนอีเมล์ สามารถเข้าตั้งค่าที่ "การตั้งค่าส่วนตัว"  และเปลี่ยนเป็นอีเมล์ใหม่ของคุณ  นอกจากนี้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของคุณ เป็นสิ่งจำเป็นต้องกรอก เพราะข้อมูลเหล่านี้จะปกป้องสิทธิ์ของคุณตามกฎหมายเช่นกัน


หมายเหตุ:  SimpleDifferent เก็บรักษาข้อมูลอย่างเป็นความลับที่สุด เราไม่มีนโยบายใช้ข้อมูลคุณเพื่อกระทำการโดยมิชอบ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อและแจ้งข่าวสารการปรับปรุงระบบให้คุณทราบเท่านั้น และจะไม่มีการส่งโฆษณาถึงคุณค่ะ

การระงับการเผยแพร่ และ การลบเว็บไซต์ ใน SimpleDifferent

เมื่อคุณต้องการระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ หรือลบเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถทำได้โดย เข้าที่ เมนู "ตั้งค่าส่วนตัว"  เลือกคำสั่งด้วยความระมัดระวัง

การระงับการเผยแพร่
หากคุณเลือก "ระงับการเผยแพร่" หมายถึง คุณได้ปิดหน้าเว็บนั้น ผู้เข้าชมจะไม่สามารถเข้าชมได้ แต่เนื้อหาเว็บที่ ยังอยู่สามารถแก้ไขได้ตามปกติ  สามารถคลิกเผยแพร่เว็บไซต์ได้ทันทีเมื่อต้องการ

การลบเว็บไซต์ หรือ ปิดบัญชีผู้ใช้
หากคุณเลือก"ลบเว็บไซต์" เว็บไซต์ของคุณจะหายไปและไม่สามารถนำกลับคืนได้ และหากต้องการปิดบัญชีให้ลบเว็บไซต์ทั้งหมดที่มี จะเป็นการปิดบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ