ประเภทต่างๆ ของบล็อก ใน SimpleDifferent

คลิกที่นี่ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบบล็อกที่ถูกสร้างแล้ว

เลือกใช้บล็อกข้อความและรูปภาพอย่างไร ให้เหมาะกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ


การเปลี่ยนรูปแบบบล็อก

บล็อกที่ถูกสร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ภายหลังง่าย ๆ เพียงคลิกที่รูปไอคอนด้านบนของบล็อก(ดังภาพ) แล้วเลือกบล็อกที่ต้องการ  บล็อกเดิมจะถูกแทนที่ด้วยบล็อกใหม่ที่คุณเลือกSimpleDifferent ให้คุณเลือกเปลื่ยนบล็อกได้ง่าย ๆ

ด้านล่าง คือ ตัวอย่างการเลือกใช้บล็อกแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของหน้าเว็บนั้น ๆ

ข้อความ พร้อมภาพประกอบขนาดเล็กด้านซ้าย


ผู้อ่านจะให้ความสนใจภาพประกอบนั้นเป็นอันดับแรก ใช้เมื่อ คุณต้องการอธิบายรายละเอียดของภาพในบทความ เช่น เมื่อคุณต้องการอธิบายลักษณะของบุคคลนั้นๆ การใส่ภาพบุคคลนั้นก่อนเนื้อหา จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากขึ้น


ข้อความ พร้อมภาพประกอบขนาดเล็กด้านขวา


บล็อกรูปแบบนี้เน้นการอ่านเนื้อหาเป็นอันดับแรก และใช้ภาพเพื่อขยายความเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ และเข้าใจสิ่งที่บทความต้องการสื่อได้ดีขึ้น เนื้อหานี้ ไม่ควรยาวจนเกินไป


ข้อความ พร้อมภาพประกอบขนาดใหญ่ด้านซ้าย


ใช้สำหรับเขียนบทความที่เน้นภาพประกอบ โดยภาพนั้นจะมีขนาดใหญขึ้นและอยู่ด้านซ้ายของบทความ


บล็อกประเภทนี้ เน้นภาพ เป็นหลัก


ข้อความพร้อมภาพประกอบขนาดใหญ่ด้านขวา


ใช้สำหรับเขียนบทความที่เน้นภาพ และอ่านข้อความ จะช่วยอธิบายภาพให้ชัดเจนขึ้น ภาพนั้นจะมีขนาดใหญขึ้นและอยู่ด้านขวาของบทความ

รูปภาพเดี่ยว (ภาพขนาดใหญ่)

ใช้แสดงภาพขนาดใหญ่ เพียงหนึ่งภาพ เพื่อเน้นความสนใจที่ภาพเพียงอย่างเดียว

เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ควรวางไว้ท้ายสุดของเนื้อหา

อย่าลืม ทุกภาพ สามารถใส่คำอธิบายได้